Work
In the most Exclusive Gentlemen’s club of Amsterdam

Wil jij werken in de meest exclusieve herenclub van Amsterdam? Dan ben je bij Club LV aan het goede adres. De selectie is streng, maar we zijn altijd op zoek naar mooie en gezellige dames om ons team te komen versterken. Innerlijke en uiterlijke schoonheid zijn even belangrijk, ben je aantrekkelijk, charmant en sexy? Dan ben jij precies wat we zoeken!

We hebben een zeer strikte privacy en absolute discretie. Wij garanderen uw anonimiteit, veiligheid en tevredenheid. Ben je geïnteresseerd? Reik uit en neem contact met ons op. Wil je weten hoe het er bij ons aan toe gaat? Kom eens langs en ervaar zelf de sfeer van onze club. Neem altijd een legitimatiebewijs mee.

Wij zijn gediplomeerd volgens de Nationale Hygiëne- en Veiligheidsrichtlijnen.

Vereisten :

Wat kunt u van ons verwachten?

Are you ready to step into the spotlight and be a part of the vibrant sex club scene? Look no further than Club LV, where opportunities for passionate, beautiful and talented ladies abound. Join us on a journey of glamor, excitement, and endless possibilities.


At Club LV, we’re not just a gentleman club; we’re a destination that celebrates individuality, talent, and the allure of the nightlife experience. We’re on the lookout for beautiful and charismatic ladies to join our team, contributing to the unique atmosphere that sets us apart.

 

Why choose a career in a sex club with Club LV:

Unmatched Glamour: Work in an environment that exudes sophistication and glamour, setting the stage for memorable nights for both guests and staff.


Flexible Schedules: Enjoy the flexibility of work schedules that cater to your lifestyle, allowing you to balance work and personal commitments seamlessly.


Competitive Compensation: We believe in rewarding talent. Benefit from competitive compensation packages that reflect your skills and contributions.


Roles and opportunities:

Dancers: Showcase your talent on our stage, captivating audiences with your performances.

Hostesses: Welcome guests with warmth and charm, ensuring an unforgettable experience from the moment they arrive.

VIP Services: Provide exclusive services to our VIP clientele, elevating their night to a new level of luxury.


Why choose Club LV as your workplace:

At Club LV, we believe in fostering a workplace culture that values privacy, safety and excellence. Joining our team means becoming part of an environment where you are recognized, and your potential is nurtured.


Join the Club LV team and contribute to delivering unparalleled entertainment experiences. We look forward to welcoming passionate and ambitious individuals who share our drive for excellence.

nl_NL_formal